۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

وقیح ترین دروغ گویاندر سالهای گذشته وقبل از آن که حوادث کودتای انتخاباتی ، پرده از تزویر و فساد حاکمان فعلی ایران برداردبسیاری از مردم در نماز عید فطر شرکت می کردند .تعداد حاضران در این مراسم معنوی نشان می دادکه برای بسیاری از نماز گزاران ، مهم نیست که چه کسی امامت نماز عیدفطر را به عهده داردبر همین اساس ، نماز در مصلای تهران برگزار می شد . اما حوادث پس از انتخابات ،آنچنان از ائمـــــــه جمعه حکومتی و در رأس آنها رهبر جمهوری اسلامی ،

مشروعیت زدایی کرده که اقـــــــایان ناچارشده اند نماز امسال را در دانشگـــــــاه تهران

بر گزار کنندتا کاهش شدید تعداد شرکت کنندگان ،حداقل در دوربین های تلویزیونی به چشم نیاید.اما کسانی که در وقاحت ،دست بی شرم ترین دروغگویان رااز پشت بسته اند هم زمان باانتقال محل برگزاری نمازبه دانشگاه تهران ، ادعا کرده اند که در نماز امسال حدود چهار میلیون نفر شرکت خواهند

کرد !سال گذشته پس از رحلت مرحوم آیت اله منتظریروزنامه کیهان برای آنکه به خیال خام خوداز شأن آن مرد بزرگ بکاهد ادعا کرد که « طول جمعیت تشییع کننده ایشان ، یکصد وپنجاه متروعرض مسیر تشییع معادل سی متر بوده است و لذا تعداد تشییع کنندگان حداکثر پنج هزار نفر بوده استالبته در همان زمان ، رسانه های مستقل ، طول چند کیلومتری تشییع کنندگان رانشان دادند تا یک داغ دیگر بر دل ارباب کیهان افزوده شود . اما اگر آمار وارقام کیهان درست باشدباید مسیری به عرض سی مترو طول یکصد وسی وسه کیلومتر ، از نماز گزاران مملو باشدتا ادعای دروغپردازان حکومتی در مورد نماز چهار میلیونی محقق شود که نه عرض هیچیک از خیابان های اطراف دانشگاه به سی متر می رسد و نه هیچگاه در بزرگ ترین تجمعات حکومتی . طول جمعیت به ده کیلومتر هم نرسیده است . تعداد جمعیت قابل پذیرایی در دانشگاه تهران هم با توجه به طول وعرض آن به ده هزار نفر هم نخواهد رسید پس می توان حدس زد که پشت سر این ادعای مسخره چه کیسه ای دوخته اند.احتمالا حضرات به دست بوس اقا رفته اند و او راقانع کرده اند که برای زدن تودهنی محکم به دشمنان ، لازم است جمعیت چهار میلیونی ازسراسر کشور جمع آوری وبه تهران بیاید.لابد هزینه پیش بینی شده برای ایاب وذهاب این جمعیت خیالی و پذیرایی از آنها رقمی بین بیست تا سی هزارنومان برای هرنفر خواهد بود و به این طریق مبلغی بین یکصدتایکصد وپنجاه میلیارد تومان دریافت خواهند کرد وبا یک جمعیت چهل پنجاه هزار نفره که دانشگاه تهران و خیابان های اطراف آن را پُر خواهد کرد سر وته قضیه را به هم می آورند .

لینک گزارش سایت های اصولگرا

در این مورد را ببینید و خودتان قضاوت کنید


http://jahannews.com/vdccm1qs42bq118.ala2.html


۲ نظر:

  1. تو چقدر بد بختی که همش دنبال شمارش تعداد هستی. می خواهی با گفتن این مطلب چه بگویی؟؟؟ می خواهی بگویی تعداد سبز ها خیلی بیشتر هست؟؟!! یا مردم را با ساندیس اورده اند جهت نماز؟؟؟!!! تو و امثال تو به جرگه منافقین خلق پیوسته اید که همانند انان که ۳۰ سال واق واق می کنند و کسی هم محل سگ شان نمی گذاره ، تو هم مثل انان حالا انقدر واق واق کن تا bbc یا voa به دادت برسه. بد بخت مواجب گیر رسانه های بیگانه.

    پاسخحذف
  2. سلام نمیدانم این نظر را بخوانید یا خیرولی عرض میکنم:بدرستی گفتید که حرفهای م-ا دورو دارد یک رو برای کسانیکه جز صدای حکومت و حامیانش که نه تنها صدای دیگری را نمیشنوند بلکه اصلا جرات شنیدن صدای دیگران را ندارند نمونه اش نظر بالا.وروی دیگر برای جامعه جهانی و جالب این است که طرفداران حکومت حتی همان کلام را هم متوجه نمیشوند و طوری دیگرتوجیه میکنند.آیا شما پیگیر آن 5/18 میلیارد دلاری کهدرترکیه غارت شد هستید؟آیافکر نمیکنید با وقایعی که ازآن به بعد اتفاق افتاد ارتباطی داشته باشد؟

    پاسخحذف