۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

در مورد تجاوز در زندان های ولی فقیه

مهدی محمودیان ، نامی است که در تاریخ جاودانه خواهد ماند زیرا او با پذیرش خطر ، یکی از بزرگ ترین رسوایی ها در حکومت ایران را افشا کرد ؛همان حکومتی که به ناحق خود را پیاده کننده انحصاری دین خدا بر روی کُره خاکی می داند. پس از خواندن افشاگری های محمودیان ، دردی سنگین در قلب خود احساس کردم و باردیگر همچون زمانی که کروبی شجاع ، جنایات مأموران قلابی امام زمان در حق زندانیان سیاسی را علنی نمود گریستم . در عین حال تصمیم گرفتم موضوعی که خودم از زبان یکی از دلبستگان به نظام جمهوری اسلامی شنیدم را بازگو کنم و با کسانی که هنوز فریب این حاکمیت فریب کار و دروغ پرداز را می خورند اتمام حجت وجدانی نمایم. .بعید می دانم آقای جولایی اینقدر بی دین ودنیاپرست شده باشد که سخنان نقل شده از خودش را تکذیب کند اما اگر تکذیب کرد نام افراد دیگری که در آن جلسه حضور داشتند و نشانه های دفتر کار او که در همان جا این مسائل مطرح شد را نیز اعلام خواهم کرد. اظهارات من در این مورد را دراینجا ببینید