۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

اطلاعیه شماره پنج کاما

اطلاعیه شماره پنج

چه کسی ندا وسهراب را تنها می گذارد؟

روزیک شنبه سی خرداد، سالروز کشتارمردم است. برای بزرگداشت تمامی شهدای جنبش، دعوت می شود به:

۱- سردادن ندای الله اکبر برسربام ها درساعت ده شب شنبه بیست ونه ویک شنبه سی خرداد

۲- خاموش کردن چراغ هاهم زمان با ندای الله اکبرودرصورت امکان روشن کردن شمع پشت پنجره ها به یاد شهدای گران قدر جنبش

۳- حضوردرهشت میدان تهران

( راه آهن -سعادت آباد- هفت حوض- صادقیه- هفت تیر-ولی عصر- ونک - محسنی) ومیادین اصلی سایرشهرها ازساعت پنج تا هشت بعدازظهرروزیک شنبه سی خرداد ودرصورت اشغال این میادین توسط سرکوب گران، حضور درسطح تمام محلات وتمام نقاط شهر

کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران

(کاما)

بیست وهفتم خرداد هشتادونه


۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

خشونت در داخل در یوزگی در خارج !هنوز « خبرگزاری های دروغ پرداز دولت کودتا » مشغول جعل خبر در خصوص مخالفت چین با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران بودند که تحریم های هوشمند علیه بازوان نظامی کودتای ۸۸ به تصویب رسید و « چین » هم نه تنها بدون هیچگونه اما و اگر داد با امریکا وانگلیسهمراهی کرد بلکه این بار حتی پس از تصویب قطعنامه حاضر نشد برای توجیه اقدام خود ، توضیحی ارائه نماید وبه این طریق بخشی از فشارهای داخلی علیه سیاست هــــــای ناموفق دولت کودتا را کاهش دهد . آنها ظاهــــرا می دانستند دولت بر آمده از کودتا ، ضعیف تر از آنست که در برابر معدود متحدان نیم بند خود در عرصه بین المللی ، اعتراضی نشان دهد .اما حتی چینی ها تصور نمی کردند که معاون احمدی نژاد ـ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ـ به کمک انها بیاید و با وقاحت تمام بگوید حتما چینی ها برای این کار خود ـ تأیید قطعنامه ضد ایرانی ـ دلایلی داشته اند»! به هر حال پس از همراهی کامل چین کمونیست با امریکای کاپیتالیست وپافشاری هردو کشور بر تحریم ایران ، الفبای غیرت ایجاب می کرد که رئیس پر مدعای دولت نامشروع در ایران ، حد اقل برای چند روز، خود را نسبت به چینی ها عصبانی نشان دهد . این موضوعی است که همه دولتمردان غیرتمند و علاقه مند به منافع ملی در کشورهای مختلف ، به آن پایبندی دارند . مثلا اگر دولت چین به قطعنامه ای علیه دولت ترکیه ـ جدید ترین متحد احمدی نژاد ـ رأی می داد و آقای اردوغان سفری مهم وسر نوشت ساز به چین را برنامه ریزی کرده بود قطعا این سفر را برای مدتی قابل توجه به تعویق می انداخت . اما رئیس دولت ایران که « عقــــــــــــده انزوای بین الملی »‌ و « شهوت سفر خارجی »‌او را آزار می دهد تنها یک روز پس از رأی ضد احمدی نژادی دولت چین ، به بهانه بازدید از یک نمایشگاه بی خاصیت به شانگهای چین رفت تا به دولتمردان آن کشور بگوید « کودتا گران در ایران تنها تر ا آن هستند که بتوانند در برابر اعضای شورای امنیت بایستند یا حتی ناراحتی خود از رأی علیه دولت ایران را به نمایش بگذارند ». رئیس مستأصل دولت کودتا درایران ، در حـــــــــالی « کم غیرتی خویش‌» را برای چینی ها آشکار ساخت که پنج روز قبل از این سفر تحقیر آمیز ، با میلیاردها تومان هزینه ، هزاران « مزدور ساندیس خور » را از شهرستانها به تهران آورده بود تا در برابر یکی از منتقدان داخلی دولت یعنی سید حسن خمینی ، نمایش « «شعبان بی مخ » را تکرار نمایند . البته از کسانی که فاقد پایگاه مردمی در داخل کشور خویش هستند انتظاری جز این نمی رود که به امـــــــید برخورداری بعدی از« حمایت نیم بند » توسط رفقای نیمه راه خارجی ، اقدامات خصمانه آنها در شرایط فعلی را تحمــــــل کنند و آمــــــادگی خـــــویش برای تــــــــداوم امتیـــــــــاز دهـــــی های بی حـــــد وحصربه آن « دولت های فرصت طلب » را اعلام نمایند.دولت هایی مانند دولت کودتایی ایران همچنین ناچار هستند رأی ممتنع دولت لبنـــــــــان به قطعنامه ضد ایرانی را یک پیروزی بزرگ برای خود برشمارند ! اما این دریوزگی ها در برابر خارجیان علیرغم همه تلخی ها ، نشانه روشنی است که استیصال روز افزون دولت احمدی نژاد و موفقیت جنبش سبز مردم ایران در مشــــــــــــــروعیت زدایی از کودتا گران را به اثبات می رساند. سران دولت کودتا که اکنون دیگر هیچ راهی برای مخفی نگهداشتن در ماندگی وانزوای خویش ندارند در آستانه سالگرد انتخابات شرم آور خرداد۸۸، باردیگر مأموران عقده ای خود را بااختیارات گسترده برای سرکوب معترضان در خیابان ها مستقر کردند اما در این عرصه هم تحقیر شدند تا تغییر سریع شرایط به زیان کودتاگران و به نفع جنبش سبز مردم ایران ، به باوری عمومی در داخل وخارج تبدیل شود . دریوزگی کودتاگران در برابر کشورهای بزرگ وکوچک ، تردیدی نسبت به در ماندگی آنها باقی نگذاشته است اما آنها با تداوم خشونت در داخل ، به دنبال تقویت روحیه کسانی هستند که به خاطر همراهی با کودتا گران حتی از اعضای خانواده های خویش ، ناسزا می شنوند و کابوس محاکمه به دست ملت ، آرام و قرار را از آنها ربوده است . به عبــــــــارت دیگر ، عیــــار دولت کــــــــودتا را باید با« دریوزگی خارجی» آن سنجید نه « خشونت نومیدانه آن در داخل» . آین نکته ای است که ایرانیان هوشمند و با شهامت به خوبی درک کردند وبا با فریادهای اعتراضی خود در سالگرد کودتا آن را به اطلاع جهانیان رساندند .

۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

تشکر از قدرت نمایی مظلومانه مردم

اطلاعیه شماره چهار

تشکرازمردم

حرکت مردم درسردادن الله اکبر، کم کاری وتعطیلی وتظاهرات درروزشنبه نشان داد که خشونت های حکومت جزآبروریزی درسطح داخلی وبین المللی برایش هیچ فایده ای نداشته است.

حرکت مردم درروزبیست ودو خرداد نشان از اراده شکست ناپذیرملت بزرگ ایران برای حاکمیت ملی دارد. زیرکی رهبران جنبش وهماهنگی مردم با آن ها کاری کرد که حکومت هم آبرویش رفت وهم سیلی محکمی ازملت خورد.

این پیروزی برهمگان مبارک باد

کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران - کاما

شامگاه بیست ودوم خرداد هشتاد ونه