۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

اطلاعیه شماره پنج کاما

اطلاعیه شماره پنج

چه کسی ندا وسهراب را تنها می گذارد؟

روزیک شنبه سی خرداد، سالروز کشتارمردم است. برای بزرگداشت تمامی شهدای جنبش، دعوت می شود به:

۱- سردادن ندای الله اکبر برسربام ها درساعت ده شب شنبه بیست ونه ویک شنبه سی خرداد

۲- خاموش کردن چراغ هاهم زمان با ندای الله اکبرودرصورت امکان روشن کردن شمع پشت پنجره ها به یاد شهدای گران قدر جنبش

۳- حضوردرهشت میدان تهران

( راه آهن -سعادت آباد- هفت حوض- صادقیه- هفت تیر-ولی عصر- ونک - محسنی) ومیادین اصلی سایرشهرها ازساعت پنج تا هشت بعدازظهرروزیک شنبه سی خرداد ودرصورت اشغال این میادین توسط سرکوب گران، حضور درسطح تمام محلات وتمام نقاط شهر

کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران

(کاما)

بیست وهفتم خرداد هشتادونه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر