۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

تشکر از قدرت نمایی مظلومانه مردم

اطلاعیه شماره چهار

تشکرازمردم

حرکت مردم درسردادن الله اکبر، کم کاری وتعطیلی وتظاهرات درروزشنبه نشان داد که خشونت های حکومت جزآبروریزی درسطح داخلی وبین المللی برایش هیچ فایده ای نداشته است.

حرکت مردم درروزبیست ودو خرداد نشان از اراده شکست ناپذیرملت بزرگ ایران برای حاکمیت ملی دارد. زیرکی رهبران جنبش وهماهنگی مردم با آن ها کاری کرد که حکومت هم آبرویش رفت وهم سیلی محکمی ازملت خورد.

این پیروزی برهمگان مبارک باد

کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران - کاما

شامگاه بیست ودوم خرداد هشتاد ونه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر