۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

دسته « گل» ترکیه برای بیست و پنج بهمن

در خبر ها آمده است که عبداله « گل » رئیس جمهور ترکیه ، روز بیست و پنجم بهمن
به تهران خواهد آمد.در مورد اینکه سفر مقامات ترکیه با چه حد از فرصت طلبی اقتصادی
همراه است در فرصت مناسب صحبت خواهم کرد اما زمان تعیین شده برای این سفر
فرصتی مغتنم برای جنبش سبز ایران است . آقای « گل » در حالی روز ۲۵ بهمن ماه
را برای سفر به ایران انتخاب کرده ، که گروههای زیادی از ایرانیان در همان روزخود را
برای آمدن به خیابان ها و اعلام مخالفت با دولت کودتایی آماده می کنند. بدون تردید ، مقامات ایران
با اعطای امتیازات فراوان و با تحمل انواع تحقیر و توهین ، مقامات خارجی را به ایران دعوت
می کنند و لذا به هیچ قیمتی حاضر نیستند که سفر رئیس دولت ترکیه را لغو نمایند . از سوی دیگر
در زمان سفر رؤسای دولت های خارجی در ایران ، خبرنگاران زیادی مأمور پوشش دادن به اخبار
مرتبط با این سفرها هستند .این وضعیت ، دست کودتاچیان را برای گسترش خشونت در داخل کشور
می بندد.لذا جوانان ایرانی با آسودگی بیشتر می توانند به مانورهای خیابانی بپردازند. البته جوانان
باید احتیاطات امنیتی برای ناتوانی حکومت در شناسایی بعدی آنها را به عمل بیاورند اما به هرحال
همه ما باید قدرشناس « گل » ارسالی ترکیه برای جوانان کشورمان باشیم. احتمالاً سران آزادیخواه
ترکیه هم از اینکه عبداله گل آنها یک هدیه مغتنم برای جوانان ایران خواهد بود به خودخواهند بالید.
شاید هم روزی مشخص شود که این سفر ، برگ سبز یا دسته گل ترکیه بوده است
که برای کمک به اهداف آزادیخواهانه جوانان ایرانی ، ارسال شده است. پس هدیه ارسالی
را پاس بداریم و روز بیست وپنج بهمن ، بهترین بهره برداری از آن را به عمل بیاوریم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر