۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

شهرام امیری کجاست ؟

بیست وپنج روز پیش هم زمان با تبلیغات گسترده«تلویزیون دروغگوی ضرغامی»

در مورد شهرام امیری ، در برنامه تفسیر خبر صدای امریکا ، گفتم که قاعدتا این جوان

پس از انجام مصاحبه ،بلافاصله بازداشت و تحت شدید ترین شکنجه ها قرار خواهد گرفت

درآن زمان خبر هایی متشر شده بود که مهم ترین نکته آنها ، فشار طاقت فرسای

سیستم اطلاعاتی ایـران بر خانواده امیری برای الزام او برای مراجعت به کشور وانجام

مصاحبـه در خصوص « ربوده شدن توسط امریکا » وموفقیت عملیات سربـازان گمنام

امام زمان قلابی برای نجات او بود.آن روز در برنامه صدای امریکاگفتم جمهوری اسلامی

برای رفع اتهـام ازخود دو راه درپیش دارد :اجازه به امیری وخانواده او برای انجام سفر

یک هفته ای به اروپا یا نشان دادن مجدد او در سیمای جمهوری اسلامی پس از دو یا سه هفته.

البته می دانستم مسئـولان ایرانی به هیچوجه حاضر نخواهند شد ریسک خروج امیری

از کشور به همراه خانواده را بپذیرند زیرا تنها دلیل همراهی امیری با سناریوی مسخره

وزارت اطلاعات ، نگـرانی او از فشارهایی بود که بر خانواده اش وارد می شد .

اما تصور نمی کردم شکنجه ها وفشارها بر امیـری در حدی باشدکه دیگر نتوانند

این قهرمان ملی - به ادعای خودشان - را یکبار دیگر در تلویزیون ایران نشان دهند.

به بهانه فرا رسیدن ماه رمضان ،مایلم پیشنهاد خود را یک بـاردیگرتکرارکنم ما سالها

از علمای دینی شنیدیم که فلسفه اصلی «روزه » در ماه رمضان آنست که انسان ها

بیاموزند چگونه می توان با« خواسته های نفس» مبارزه کرد .اگر ادعاهای مطرح شده

توسط جمهوری اسلامی صحت داشته باشد «امیری» قهرمان مبارزه با هوای نفس

است او کسی است که در برابر وسوسه پنجاه میلیون دلاری دولت امریکا مقاومت کرده

و حاضر نشده در یک مصاحبه چند دقیقـه ای ، علیـه دولت ایران سخنی بگوید.

آنچه امیری انجام داده - به ادعای مسئولان جمهوری اسلامی - از مقاومت چند ساعته

در برابر شراب وطعام ، بسیار مهم تر است . پس خوب است که دوربین تلویزیون ،

اول افطار به منزل امیری بـرود تا او بار دیگر قصه خود را برای همگان تعریف نماید .

اگر این کار فـورا انجام شود بسیاری از مردم ،درس «روزه واقعی» را از یک جوان ایرانی

خواهند آموخت ضمنا اگرمردم ببینند که امیری طی بیست وپنج روز اقامت در ایران

بسیار سر حال تر از روزی شده که از زندان های امریکا فرار کرد آن وقت شایعه پراکنی ها

در مورد سناریوی امیری و وضعیت کنونی او نیز بی خاصیت خواهد شد.

پیشاپیش به شما بگویم که تقریبا یقین دارم مسئولان اطلاعاتی کشور زیر بار این پیشنهاد

نخواهند رفت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر