۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

پاسخ متفاوت به رجزخوانی

ازبیست و پنجم خرداد هشتادو هشت که قدرت نمایی تاریخی حامیان جنبش سبز، آتش خشم  و کینه را در دل سران حکومت شعله ور ساخت و آنان را نسبت به تداوم حکومت لرزان خویش دچارتردید ساخت روند تصمیم گی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر